TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0

 • 31 ตอบ
 • 7744 อ่าน
*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
        >:D

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:32:21 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:32:31 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:32:39 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:34:00 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:34:11 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:34:21 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:35:23 »
1-0  ((:))

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:35:34 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:35:44 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:35:56 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:36:45 »
2-0  >:D

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:36:55 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:38:12 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:38:22 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:38:33 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:38:42 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:38:52 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:39:03 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:40:01 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:40:15 »
.

*

ออฟไลน์ Blue Ocean

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 5,029
 • 83
 • เราจะไป D1 ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 10:40:27 »
 [(bye)]

*

ออฟไลน์ โอ๋ เจ๋งเป้ง ปราการ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 1,773
 • 34
 • โอ๋ ปราการ FC ตัวยง
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 13:37:00 »
 :icon_adore:ขอบคุณพี่บูลมากครับผม..รูปสวยเหมือนเคยครับ..ผมจะไปซื้อบิ๊กโคล่ากินแล้วหละ  :D
(http://www.bcoms.net)

โอ๋..ปราการ..ตัวยง

*

ออฟไลน์ PrakanShooter

 • แฟนบอลปราการ
 • 2,784
 • 1925
  • www.samutprakanfootballclub.com
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 15:21:43 »
สวยจัดครับพี่

*

ออฟไลน์ สหายอู๊ด ปราการ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 7,115
 • 105
 • ด้วยความหวัง และ ศรัทธา สมุทรปราการเอฟซี
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 19:11:01 »
แจ่มจริงครับ พี่บูล .... [(love)] [(love)]

มุ่งหน้าสู่ D.1 กันอีกครั้ง
สมุทรปราการเอฟซี ... ทีมที่มีชีวิต...

*

ออฟไลน์ TUI 57 กลุ่มคนเรื่อยเปื่อย

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 4,053
 • 30
 • มาเพื่อเชียร์ปราการ
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 19:39:06 »
ขอบคุณรูปสวยๆครับ

*

ออฟไลน์ NUM6556

 • แฟนบอลปราการ
 • 240
 • 10
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 20:53:49 »
:icon_adore:ขอบคุณพี่บูลมากครับผม..รูปสวยเหมือนเคยครับ..ผมจะไปซื้อบิ๊กโคล่ากินแล้วหละ  :D

ฝากซื้อด้วยดิ....โอ๋...... [(fan)]
(http://image.ohozaa.com/view2/wKxSAX7VCikQyd2D)

*

ออฟไลน์ ตั๊กกี้_ณ_ปราการเอฟซี

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 4,908
 • 31
 • tukpaknum
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 21:20:58 »
ชอบภาพแรกๆที่สุด อิอิ :P
(http://image.ohozaa.com/view2/wVUSJ5U5QFWY4gkT)

*

ออฟไลน์ เตเต้

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 2,557
 • 37
 • ให้ทำไร ผมทำหมด เพื่อปราการ
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 11 สิงหาคม, 11, 21:39:46 »
ภาพสวยครับพี่บลู (สาวๆบิ๊กโคล่า โหนกนูน ได้ใจ  :P )
(http://image.ohozaa.com/view2/vUgSziPEEsfJX6QU)

*

ออฟไลน์ a_zaa39 ณ.พระประแดง

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 568
 • 20
 • สุขสวัสดิ์ 39
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 12 สิงหาคม, 11, 13:36:16 »
BIG จิงๆๆ :-* :-* :-*

*

ออฟไลน์ นู๋มะลิ...ปราการเอฟซี

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 850
 • 23
 • ฟ้าขาว คือ สีแรก และ สีสุดท้าย
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13 สิงหาคม, 11, 10:30:08 »
แค่ดูบิ๊กโคล่า ก็เต็มตาแล้ว อิอิ ขอบคุณคะพี่บลุ
" Once A Blue, Always Fortressians"

(http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=whdei75r755bmxi&thumb=4)

*

ออฟไลน์ ★ตุลย์~ปืนเสือหมอบ★

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 3,436
 • 83
 • ★ไม่มีใครโบก กูโบกเอง อลังการงานปราการ★
Re: TPL 2011 สายฝนกระหน่ำ ฉลามชลคว่ำโอสถสภา 2-0
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 13 สิงหาคม, 11, 23:07:48 »
นูน แน่น  :great:
(http://image.ohozaa.com/view/4s2rf)
★ PURE 100% SAMUTPRAKAN FC ★ FORTEZZA = FORTRESSIAN