หน้าที่เอ๋ย

 • 17 ตอบ
 • 2478 อ่าน
*

ออฟไลน์ TRIPLE SSS

 • Prakan Power
 • แฟนบอลปราการ
 • 2,494
 • 91
หน้าที่เอ๋ย
« เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 12:19:31 »
เพลง     :  หน้าที่ของเด็ก
เนื้อร้อง  :  ครูชอุ่ม  ปัญจพรรค์
ทำนอง   :  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน
 
 
เด็กเอ๋ย  เด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
 
เด็กเอ๋ย  เด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
 
หนึ่ง    นับถือศาสนา
สอง    รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม    เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่       วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า     ยึดมั่นกตัญญู
หก     เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด    ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
         ต้องมานะบากบั่น  ไม่เกียจ  ไม่คร้าน
แปด   รู้จักออมประหยัด
เก้า     ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
         น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
         ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ     ทำตนให้เป็นประโยชน์
         รู้บาปบุญคุณโทษ
         สมบัติชาติต้องรักษา
         เด็กสมัยชาติพัฒนา
         จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
 
เด็กเอ๋ย  เด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
 
เด็กเอ๋ย  เด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
 
(ซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น)
 
 
เพลง หน้าที่ของเด็ก แต่ไม่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป มักเรียกกันติดปากว่า เพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี แทน  เนื่องจากชื่อเพลงไม่
มีปรากอยู่ในเนื้อเพลง   เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจเด็กและเยาวชนเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำ ประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชอุ่
ปัญจพรรค์ ซึ่งท่านเป็นพี่สาวของครูอาจินต์  ปัญจพรรค์ เจ้าของบทประพันธ์ นักเลงเหมืองแร่ และ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณ
ศิลป์  พ.ศ. 2534  จึงได้นำเนื้อหาดังกล่าวมาแต่งเป็นกลอนให้คล้องจองกัน  และ ขอให้ ครูเอื้อ  สุนทรสนาน แต่งทำนองให้
 
 
ในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2498  ทางสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก  ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลก
ร่วมจัดงานวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ความต้องการของเด็ก  และ  เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคํญ
ของตนในประเทศ  โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ  รัฐบาลไทยซึ่งมี  จอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2498  จนถึงปี พ.ศ. 2506  และ  ในปี พ.ศ. 2507  ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน   จึงได้เริ่มจัดอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและ
เป็นวันเสาร์ วันหยุดราชการ  จนถึงทุกวันนี้
 
 
สิ่งที่มาคู่กันกับงานวันเด็กแห่งชาติ คือ  คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีไทย มอบให้เด็กไทย  โดยคำขวัญวันเด็กมี
ขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คุณค่าและความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับ
เด็ก ทำให้นายกรัฐมนตรีในสมัยต่อ ๆ มา ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้คำขวัญวันเด็กก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ
 
 
คำขวัญวันเด็ก  ปี พ.ศ. 2499 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

คำขวัญวันเด็ก  ปี พ.ศ. 2516 โดย จอมพลถนอม กิตติขจร  นายกรัฐมนตรี  "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"

คำขวัญวันเด็ก  ปี พ.ศ. 2517 โดย นายสัญญา   ธรรมศักดิ์  นายกรัฐมนตรี  "สามัคคี คือ พลัง"

"สัญญา  ว่า  สามัคคี  คือ  พลัง"

 
คำขวัญวันเด็ก  ปี พ.ศ. 2553 โดย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  "คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม"
 
คำขวํญวันเด็ก  ปี พ.ศ. 2554 โดย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  "รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ"

 
เด็ก ๆ คงคิดฉงน  งงงวย  และ  แอบอิจฉา  ว่า   ทำไม  เด็กเอ๋ย  เด็กดี  อย่างพวกเขา  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน  อีกทั้งยัง
ต้องมานั่งท่องจำคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี  ที่เปลี่ยนไปแต่ละปีคำขวัญไม่ซ้ำกัน  ไม่เห็นเหมือนหน้าที่ของกองเชียร์ป้อม
ปราการ สมุทรปราการ เอฟซี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  เยาวชน  ผู้ใหญ่  เห็นมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวเท่านั้น  คือ  เชียร์   อีกทั้งคำขวัญก็
คงเดิม  ไม่เปลี่ยนแปรไปมาให้ยุ่งยากลำบากใจ  นั่นคือ   ด้วยศรัทธา  ...  แม้ขอบฟ้าก็ไปถึง
 
 
ในฤดูกาลใหม่ ปี 2011  ศึกฟาดแข้งลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2  กลุ่มภาคกลางและตะวันออก  ไม่ว่าจะมีอยู่กี่ทีม   ไม่ว่าจะมี
ทีมเก่า  ทีมใหม่  เข้ามาร่วมกลุ่มมากน้อยเพียงใดก็ตาม    ต้องทำหน้าที่อย่างเดียวของกองเชียร์ป้อมปราการให้ดีทีสุด
คือ  เชียร์  เท่านั้น  และ  ด้วยคำขวัญคงเดิมไม่เปลี่ยนแปรไปตามกาลเวลา  คือ  ด้วยศรัทธา  ...  แม้ขอบฟ้าก็ไปถึง
 
 
ต้องทำให้ได้  ไม่อย่างนั้นเห็นทีต้อง  ...  อายเด็กแน่ ๆ  ว่า  แค่ทำหน้าที่กองเชียร์อย่างเดียวให้ดีที่สุด  คือ  เชียร์  และ
ให้กำลังใจ  สมุทรปราการ เอฟซี  ก็ทำไม่ได้หรือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม, 11, 14:31:38 โดย TRIPLE SSS »

*

ออฟไลน์ ลมหายใจมีแต่ครอบครัว

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 4,163
 • 45
 • เมียผมติดข้างฝา ยังไม่ได้แงะออกมา
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 12:53:45 »
ผมเชียร์

*

ออฟไลน์ เตเต้

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 2,557
 • 37
 • ให้ทำไร ผมทำหมด เพื่อปราการ
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 12:58:32 »
เชียร์ เรามา เชียร์ เรามาเชียร์ สมุทรปราการ เชียร์ให้ดังดัง ให้ดังดัง สมุทรปราการ  >:(

ขอแสดงความนับถือ
เต้ี ครับ ผมไม่รู้ผมเมา...
(http://image.ohozaa.com/view2/vUgSziPEEsfJX6QU)

*

ออฟไลน์ ปอยปิ๊ง ต้นกล้า FC

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 3,105
 • 121
 • หอพัก Rue Du Somerard
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 13:06:32 »
เชียร์

*

ออฟไลน์ ด.ต. เดอะติ๊ก

 • Administrator
 • แฟนบอลปราการ
 • 1,647
 • 64
  • Circumspace
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 13:25:11 »
จะทำให้ได้ครับพ้ม [(meow)]
Castra Pracana: Coniunctis Fidebus

*

ออฟไลน์ marazola

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 325
 • 45
 • Once a Blue, Always Fortressians.
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 13:25:30 »
สุดยอดครับพี่เหน่ง
เชียร์ และให้กำลังใจเท่านั้นก็พอ
ขอบคุณบทความที่โดนใจมากๆ ครับ
ชนะจงอย่าลำพอง แพ้จงอย่าหดหู่ ชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา
ยามขึ้นจงอย่าประมาท ยามแพ้จงให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ (ว. วชิรเมธี)


*

ออฟไลน์ ปราการ ไข่เต่า ณ พระประแดง

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 6
 • 2
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 13:25:56 »
หน้าที่ใคร หน้าที่มัน
อย่าก้าวก่าย แขวะ หาเรื่อง บั่นทอนกำลังใจกัน
จงให้กำลังใจและช่วยเหลือกัน      ;)
(http://image.ohozaa.com/show.php?id=094c56837dc6ed444abb93f4d139488c)

*

ออฟไลน์ เอ๋ บางปู

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 569
 • 25
 • Thanawit Charoenkijvanich
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 14:08:26 »
ปราการ เอฟ.ซี. เท่านั้นเพียงพอแล้ว
(http://pic.free.in.th/id/cb6efba5a4a78ce56905a9899cd74618)
พ่อสมุทรปราการ + แม่แปดริ้ว ส่วนตัวข้านี้ สมุทรปราการ เอฟซี เอย !!

*

ออฟไลน์ เจ้าหิมะ...โว้ยยย

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 618
 • 43
 • ผมคือเกรียนอยู่หลังคีย์บอร์ด...อิอิ
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 14:20:50 »
ทำดีก้อชม ทำไม่ดีก้อติ สงสัยก้อถาม ทำตามสิทธิ์ของแฟนบอลทุกประการคับ
 ;) ;) ;)

(http://upic.me/show/20798422)
เรื่องจริงและเป็นกลาง ในปราการต้องบลูทัล
http://www.brutalprakan.com

*

ออฟไลน์ เจ็ด คู่สร้างบูชาkurt cobain

 • แฟนบอลปราการ
 • 575
 • 23
 • kurt of god
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 15:13:55 »
รับทราบและพร้อมปฏิบัติอย่างสุดความสามารถ
แด่ เคิร์ท ผู้ชายที่เท่ห์ ที่สุดในโลก

*

ออฟไลน์ ★ตุลย์~ปืนเสือหมอบ★

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 3,436
 • 83
 • ★ไม่มีใครโบก กูโบกเอง อลังการงานปราการ★
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 16:09:15 »
 :great:
(http://image.ohozaa.com/view/4s2rf)
★ PURE 100% SAMUTPRAKAN FC ★ FORTEZZA = FORTRESSIAN

*

ออฟไลน์ สหายอู๊ด ปราการ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 7,115
 • 105
 • ด้วยความหวัง และ ศรัทธา สมุทรปราการเอฟซี
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 16:24:47 »
เชียร์ฺดัง ๆ เชียร์ให้ดังก้องฟ้า ....

 ;D ;D

มุ่งหน้าสู่ D.1 กันอีกครั้ง
สมุทรปราการเอฟซี ... ทีมที่มีชีวิต...

*

ออฟไลน์ Golf_Prakarn

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 4,434
 • 63
 • "เพื่อนเป็นแล้ว ไม่มีวันหาย"
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 17:02:42 »
เชียร์  เชียร์   เชียร์   แล้วก็ เชียร์ 

ขอบคุณครับพี่เหน่ง

 :great: :great:


ฟ้า-แดง ยืนเคียงข้างกัน
http://www.brutalprakan.com/

*

ออฟไลน์ เชอร์รี่ค่ะ ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 3,020
 • 36
 • ฝันให้ไกล..แล้วไปให้ถึง..จุดหมาย
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 18:25:20 »
เชียร์เต็มที่..สุมทรปราการ เชียร์เข้าไปเชียร์เข้าไป :great: :great:
(http://image.ohozaa.com/view2/vUgSziPEEsfJX6QU)

*

ออฟไลน์ kalasi:อั๋น ณ.ปราการ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 1,920
 • 28
 • สาวก Fortressians ยักษ์ฟ้า-ขาว แห่งอ่าวไทย
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 7 มกราคม, 11, 22:36:30 »
ปราการรรรรรรรรรรรร  ;) ;)
(http://www.bcoms.net)

(http://www.bcoms.net)

*

ออฟไลน์ ขออภัย, ชื่อที่คุณพยายามใช้, ถูกเซ็นเซอร์ กรุณาใช้ชื่ออื่น

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 9,396
 • 159
 • อินเดียหน้าโจร
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 12 มกราคม, 11, 23:12:49 »
หน้าที่ใคร หน้าที่มัน
อย่าก้าวก่าย แขวะ หาเรื่อง บั่นทอนกำลังใจกัน
จงให้กำลังใจและช่วยเหลือกัน      ;)

ใช่ๆใครทำไรผิดให้คุยกันให้เข้าใจ

ผมว่า ลายเซนต์ที่ท่านใช้ ทำให้เกิดความแตกแยกมากกว่าอีก


*

ออฟไลน์ นางมารร้าย

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 2,222
 • 37
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 มกราคม, 11, 08:44:33 »
หน้าที่ใคร หน้าที่มัน
อย่าก้าวก่าย แขวะ หาเรื่อง บั่นทอนกำลังใจกัน
จงให้กำลังใจและช่วยเหลือกัน      ;)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
สู้กันต่อไป ตราบใดที่ใจยังรัก

*

ออฟไลน์ ซัมเหมาพเนจร เร่ร่อนมาปราการ

 • ครอบครัวปราการ
 • แฟนบอลปราการ
 • 794
 • 13
 • ++++ ขอแค่ได้เชียร์ ก็มีความสุขแล้วครับ ++++
Re: หน้าที่เอ๋ย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 มกราคม, 11, 11:51:00 »
ฤดูกาลนี้ไม่มีแฟนขับ เก็บตังค์ ไปเอง เพียว ๆ หุหุ